LINIA KREDYTOWA ZABEZPIECZONA

Linia kredytowa zabezpieczona - jak długoterminowo zaplanować finansowanie biznesu?

Linia kredytowa zabezpieczona to produkt odpowiadający za odpowiednie zaplanowanie finansowania biznesu (dawna nazwa to właśnie plan finansowania biznesu). Jest to produkt, który posiada wiele zalet i bardzo łatwo dopasować go do wielu form prowadzonego biznesu.Rodzaj finansowania.

Linia kredytowa zabezpieczona jest produktem spłacanym ratalnie, który jest włączony w rachunek bieżący firmy (jest to finansowanie nazywane odnawialnym – każdy wpływ odnawia możliwość korzystania z kredytu).

Co oznacza, że kwota limitu zmniejsza się w określonych ramach czasowych (najczęściej miesięcznie), a każdy wpływ od kontrahentów powoduje spadek kwoty wykorzystanej co oznacza, że ponoszone koszty odsetkowe są niższe niż w przypadku zwykłego produktu ratalnego (gdzie po uruchomieniu mamy z góry określony harmonogram spłaty).


Okres finansowania.

Dużym atutem linii kredytowej zabezpieczonej jest długi okres finansowania. Produkt ten możemy uzyskać na maksymalnie 20 lat. Okres finansowania ograniczony jest wiekiem najmłodszego właściciela firmy. Data spłaty nie może być po 70tych urodzinach.

Przykład 1.

Jeśli właściciel firmy ma w tym roku 55 urodziny to finansowanie zostanie przyznane na 15 lat.

Przykład 2.

Jeśli w spółce jest dwóch właścicieli i jeden ma 60 lat, a drugi 45 lat to finansowanie zostanie przyznane na 20 lat.


Kwota możliwa do uzyskania.

Maksymalna możliwa do uzyskania kwota to 4 mln złotych. Wielkość przyznanej kwoty zależy od wyników finansowych i posiadanych zobowiązań finansowych oraz od proponowanego zabezpieczenia kredytu. W linii kredytowej zabezpieczonej możemy uzyskać do 80% wartości nieruchomości mieszkalnej i do 50-70% wartości nieruchomości komercyjnej (w zależności od rodzaju zabezpieczenia i celu finansowania).

Jak uzyskać limit kredytowy zabezpieczony? Zapraszam do KONTAKTU.


Cel finansowania.

- finansowanie bieżącej działalności gospodarczej

Przeznaczenie środków pozyskanych na ten cel nie będzie weryfikowane przez bank. Przedsiębiorca deklaruje cel finansowania. Wysokość przyznanego na ten cel finansowania zwykle nie przekracza poziomu rocznych przychodów firmy, choć w uzasadnionych przypadkach są możliwe wyjątki od tej zasady.

- zakup nieruchomości

Linią kredytową zabezpieczoną możemy sfinansować zakup nieruchomości. Dzięki temu będziemy spłacać kredyt w formie rat kapitałowych, a odsetki będziemy płacić w zależności od stopnia wykorzystania udzielonego finansowania. Firmy, które korzystają aktywnie z rachunku firmowego lub mają wysokie osady na rachunku mogą mocno zminimalizować koszty pozyskanego finansowania.


- inne cele, zaakceptowane przez mBank, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Środki z kredytu możemy przeznaczyć np. na zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Musimy pamiętać, że do tego celu niezbędne będzie zabezpieczenie na nieruchomości.

- na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek lub przyznanych limitów kredytowych, udzielonych na działalność gospodarczą

Dzięki linii kredytowej zabezpieczonej możemy połączyć zobowiązania firmowe w jeden kredyt z elastyczną formą spłaty.

- na spłate kredytu prywatnego właściciela firmy,

Ten cel obowiązuje tylko w wypadku firm jednoosobowych i w przypadku, gdy spłacany kredyt spowoduje możliwość zabezpieczenia sie na nieruchomości i finansowanie innego celu.

- refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie ostatnich 12 miesięcy

Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponieśliśmy wydatki na finansowanie np. środków trwałych to możemy odzyskać (refinansować) te kwoty i ponownie przeznaczyć je na finansowanie działalności bieżącej.

- cele wymienione w powyższych punktach mogą być realizowane łącznie

Wszystkie wymienione wyżej cele możemy łączyć w jednym produkcie. Pozwoli to firmie na lepszą kontrolę kosztów kredytowych, a dzięki elastycznej formie spłaty może pozwolić na zaoszczędzenie dodatkowych środków. Jedynym wyjątkiem jest to, że nie możemy łączyć zakupu nieruchmości z finansowaniem działalności bieżącej.

Jak możemy łączyć wspomniane cele? Poniżej kilka przykładów:


Przykład 3.

Właściciel firmy posiada biuro prowadzone w lokalu mieszkalnym , które jest warte 800 tysięcy, a do spłaty ma 300 tysięcy złotych, dodatkowo właściciel firmy ma w 100% wykorzystany kredyt w rachunku bieżącym na 200 tysięcy złotych. Właściciel firmy chciałby połączyć te zobowiązania w jeden kredyt i uzyskać 100 tysięcy dodatkowych środków.

Bank udzieli finansowania w kwocie 600 tysięcy złotych z czego 500 tysięcy zostanie przeznaczone na spłatę dwóch zobowiązań, a 100 tysięcy złotych na finansowanie działalności bieżącej.

Przykład 4.

Spółka z o.o. posiada dwa lokale użytkowe warte 1,5 mln obciążone kredytami o łącznej wartości do spłaty 700 tysięcy złotych. Spółka chce kupić kolejny lokal użytkowy za kwotę 800 tysięcy złotych. Firma ma do spłaty 100 tysięcy kredytu ratalnego oraz chciałaby dobrać 200 tysięcy na cel dowolny.

Łączna oczekiwana kwota finansowania: suma do spłaty to 800 tysięcy + cel dowolny 200 tysięcy + zakup 640 tysięcy, ponieważ Bank poprosi o gotówkowy wkład własny =  1 640 tysięcy.

Banki z uwagi na brak możliwości łączenia celu zakup + finansowanie działalności bieżącej udzieli kredytu w kwocie 1 440 tysięcy, czyli na spłatę oraz na zakup.

Jak uzyskać tę formę finansowania? Zapraszam do KONTAKTU.


Zabezpieczenie

 Nieruchomościami mogącymi być zabezpieczeniem tego produktu są: mieszkania, domy, działki budowlane (przeznaczone na cele mieszkaniowe) oraz lokale użytkowe położone w atrakcyjnych lokalizacjach. Nieruchomości te możemy łączyć to znaczy, że zabezpieczeniem finansowania może być kilka nieruchomości. 


Bank zaakceptuje również zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej, o ile ta wyrazi zgodę na obciążenie hipoteki.

Opłaty jakie trzeba ponieść.

- prowizja za przyznanie

Opłata ponoszona jedynie przy uruchomieniu. Pomimo tego, że linia kredytowa zabezpieczona ma charakter odnawialny nie płacimy rocznych prowizji jak przy kredytach w rachunku bieżącym.

- marża banku

To stała opłata jaka wchodzi w skład oprocentowania, które płacimy od wykorzystanych środków. Ten parametr warto negocjować z bankiem przed zawarciem umowy.

- prowizja za niewykorzystane środki

W linii kredytowej zabezpieczonej nie występuje prowizja od niewykorzystanych środków. Oznacza to, że oprocentowanie (odsetki) zapłacimy tylko od wykorzystanej części finansowania. Odsetki naliczane są od dziennego wykorzystania (na koniec każdego dnia) i sumowane na koniec miesiąca. Każdy wpływ na konto obniża wysokość zapłaconych odsetek.

Poniżej przykłady kto może wykorzystać linie kredytową zabezpieczoną w ograniczaniu kosztów:


Przykład 5.

Firma handlowa, której większość wpływów – z terminali i z portali sprzedażowych – jest księgowana na koniec dnia, a koszty płacone kolejnego dnia.

Firma taka będzie miała bardzo niski koszt udzielonego finansowania.

Przykład 6.

Firma, która okresowo generuje nadwyżki finansowe oraz okresowo (np. do realizowanych kontraktów) potrzebuje finansowania.

Firma taka również uzyska optymalizacje kosztów wynikającą z odnawialnego charakteru linii kredytowej zabezpieczonej.

Przykład 7.

Firma, która nie będzie korzystała z rachunku w banku i będzie wpłacała środki jedynie w dniu raty płacąc pełne odsetki.

Firma taka nie skorzysta z możliwości jakie daje linia kredytowa zabezpieczona.


Główne atuty produktu.

- długi okres finansowania,

- niskie koszty obsługi kredytu z uwagi na charakter odnawialny,

- elastyczność, jeśli chodzi o cele na jakie można przeznaczyć produkt,

- brak opłaty za niewykorzystane środki,

- możliwość zabezpieczenia na kilku nieruchomościach, również osoby trzeciej.

Jak wykorzystać ten produkt w prowadzonej działalności?

Zapraszam do KONTAKTU.Możesz jeszcze poczytać o...

>