JAKIE FIRMY BANKI FINANSUJĄ

Jakie firmy banki finansują?

Czy kredyty dla firm są trudne do zdobycia? Wiele osób twierdzi, że banki finansują tylko firmy, które nie potrzebują gotówki. Nie jest to prawdą. Za decyzje kredytowe odpowiadają procedury, kalkulatory oraz ludzie. Osoby odpowiadające za proces decyzyjny nie są w stanie przełamać każdej bariery proceduralnej, dlatego nie każda firma może finansowanie od banku otrzymać. 

Poniżej podzielę się swoimi obserwacjami na temat tego co preferują banki, jakie firmy chętniej finansują, komu łatwiej mogą zaufać.Od czego zależy przyznanie firmie finansowania?

Czynników jest wiele:

Sytuacja rynkowa.

Wszyscy wiemy jak ogromny problem wywołała epidemia COVID19.

Są momenty na rynku, że banki udzielają finansowania chętniej lub mniej chętnie. Sytuacja rynkowa jest tym czynnikiem, który nie zależy od nas przedsiębiorców, ale powinniśmy się do tego umieć dostosować. Czasami z uwagi na sytuację rynkową warto poczekać kilka miesięcy ze złożeniem dokumentacji do banku.

To na co bank zwraca uwagę to jak dopasowujemy nasz biznes do aktualnej sytuacji, czy sobie radzimy, czy potrafimy reagować na zmiany. W trakcie trwania wspomnianej pandemii banki mniej chętnie finansowały firmy, które utraciły przychody. Część banków przestała przyjmować wnioski od klientów zewnętrznych (w mBanku nie miało to miejsca).

Większość banków podwyższyła wymagania dotyczące oceny scoringowej (systemową ocenę firmy), co spowodowało, że dużo wniosków kredytowych nie trafiało do Działów Analiz, ale otrzymywało systemowe decyzje odmowne. Obecnie banki odblokowują się na klientów.

Analiza finansowa jest bardziej szczegółowa niż przed marcem 2020. Weryfikowane jest to jak firma radzi sobie z obecną sytuacją, czy ma regularne wpływy, czy ma znaczące spadki przychodów. Z biegiem czasu wiemy coraz więcej o tym jak banki podchodzą do firm w obecnej sytuacji.

Przykład 1. 

Firma z branży motoryzacyjnej w marcu 2020 przychód 700 tysięcy, w kwietniu 2020 przychód 70 tysięcy, w maju 2020 przychód 500 tysięcy – firma ma duże szanse na otrzymanie finansowania.

Przykład 2. 

Firma z branży hotelarskiej w marcu 2020 przychód 200 tysięcy, w kwietniu 2020 przychód zero złotych, w maju 2020 przychód 20 tysięcy, w czerwcu 2020 przychód 50 tysięcy – firma aktualnie nie otrzyma finansowania, ale wraz z powrotem przychodów sprzed Pandemii Jej szanse na uzyskanie finansowania wzrosną.


Branża, w której firma działa.

Każdy bank ma inną politykę dotyczącą branż, a ta polityka zmienia się wraz ze zmieniającą się sytuacją rynkową. Banki chętniej finansują branże, które są mniej podatne na ryzyka zmian. Firmy z branż podatnych na zmiany koniunkturalne mogą spodziewać się dodatkowych pytań i wyjaśnień w trakcie analizy. Wiele firm przed składaniem wniosku kredytowego zmienia PKD (pod wpływem różnych informacji zewnętrznych). Ja odradzam takie postępowanie.

Większość banków weryfikuje rzeczywiste PKD wynikające z prowadzonej działalności. Jest to możliwe na podstawie wpływów na rachunek, listy kontrahentów, częstotliwości i wysokości przychodów, jak również dodatkowych dokumentów (np. umowy), o które bank może poprosić. Jeśli zmienimy PKD przed składaniem wniosku, bank i tak weźmie pod uwagę to czym nasza firma rzeczywiście się zajmuje.

Doskonałym przykładem związanym z branża jest obecna sytuacja rynkowa. Banki mniej chętnie finansują branże, które najbardziej ucierpiały tj.: hotelarstwo, gastronomia, transport, turystyka oraz inne działalności, które utraciły przychody.


Historia kredytowa nasza oraz naszej Firmy.

Każdy bank weryfikuje historię kredytową. Jest to jeden z najważniejszych czynników w ocenie kredytowej. Banki weryfikują zarówno historię właściciela/ udziałowców firmy jak i firmę. Czy warto mieć historię kredytową? Zdecydowanie Tak. Banki chętniej udzielają finansowania osobom i firmom, które posiadają pozytywną historię kredytową.

Dlatego przed złożeniem wniosku kredytowego warto sprawdzić na naszych rachunkach, czy nie zapomnieliśmy o opłaceniu ostatnich rat i czy nie zalegamy z odsetkami w kartach kredytowych i limitach kredytowych. To co może wpłynąć dość mocno negatywnie na ocenę możliwości finansowania to bieżące zaległości w płatnościach zobowiązań finansowych. Np. spóźnienie się kilka dni z bieżącą ratą lub z płatnością odsetek w karcie kredytowej. Należy pamiętać, że posiadane zobowiązania finansowe wpływają na zdolność kredytową, która wynika z zestawienia obciążeń i wyników finansowych.

A co jeśli nie pamiętamy naszej historii kredytowej lub nie pamiętamy, czy np. karta kredytowa została zamknięta? Historię kredytową swoją i swojej firmy możemy sprawdzić bezpłatnie raz na pół roku za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej strona https://www.bik.pl/. Dostęp do raportów BIK oferują też przez serwisy internetowe niektóre banki.


Wyniki finansowe i perspektywy ich powtórzenia.

Jest to kolejny bardzo ważny punkt, który należy brać pod uwagę przed ubieganiem się o finansowanie w banku. banki weryfikują dokumenty finansowe w różny sposób. Niektóre banki udzielają finansowania na podstawie przychodów lub obrotów na rachunku. (przychody – wysokość wystawionych faktur netto, obroty na rachunku całość wpływów z tytułu rozliczeń z kontrahentami). Choć takich przypadków jest już coraz mniej.

Najczęściej banki udzielają finansowania na podstawie przychodów i dochodów firmy. Bardzo ważna jest relacja przychodów do dochodów, zwłaszcza w produktach krótkoterminowych (kredyty w rachunkach bieżących, krótkie kredyty obrotowe – ratalne). Im wyższa dochodowość firmy tym większa szansa na otrzymanie finansowania. Firmy, które nie wykazują dochodów mają zwykle niewielkie szanse na uzyskanie finansowania (wyjątkiem jest posiadanie amortyzacji i wspomniany przykład udzielania finansowania na podstawie samych przychodów).

Czasami banki do wyniku finansowego wliczają zarówno dochód jak i amortyzację. Nie jest tak w przypadku każdego produktu jak i nie w przypadku każdej firmy. Wynik finansowy firmy jest sumą dochodu brutto oraz amortyzacji. Większość banków traktuje amortyzację jak dochód.

Banki z tych wyników finansowych odejmują przychody tzw. wydarzenia jednorazowe (np. sprzedaż środka trwałego, jednorazowa faktura z kontraktu, który się nie powtórzy). W tym wypadku banki proszą o dodatkowe dokumenty i oświadczenia. Dodatkowymi dokumentami mogą być wydruki kont analitycznych z pozycji bilansu, które są niejasne i budzą wątpliwości.

W przypadku jednorazowych kosztów warto przeanalizować, czego te koszty dotyczą i jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego ustalić, czy istnieje możliwość zrobienia korekty wyniku finansowego.

Przykład 1. 

Firma handlowa przychód 300 tysięcy, dochód brutto 15 tysięcy, brak amortyzacji (brak środków trwałych) – taka Firma nie ma szans na uzyskanie finansowania (wyjątkiem wspomniane finansowanie na podstawie przychodów)

Przykład 2. 

Firma usługowa przychód 300 tysięcy, dochód brutto 170 tysięcy, amortyzacja 50 tysięcy – taka firma ma szanse na uzyskanie finansowania.


Weryfikacja historii rachunku,

Szczegółową ęrachunku przeprowadza Analityk Finansowy zwracając uwagę na to jakie transakcje są na koncie firmy. Historia rachunku pozwala wstępnie zweryfikować terminowość płatności wobec ZUS i US. Banki nie akceptują na rachunkach zajęć egzekucyjnych – jednorazowe zdarzenia tego typu poparte dobrym uzasadnieniem czasami są akceptowane. 

Nie wyglądają dobrze również płatności z tytułem odsetki karne, odsetki dodatkowe, nota odsetkowa. Takie płatności budzą wątpliwość, czy bank ma do czynienia z wiarygodną firmą. Na podstawie rachunku firmy możemy sprawdzić jakich firma ma odbiorców i dostawców. Wysokość wpływów od kontrahentów ma w wielu produktach wysokie znaczenie w przypadku kwoty finansowania jaka zostanie firmie przyznana.

Sprawdź, jakie potrzebujesz dokumnety aby otrzymać kredyt. Wszystkie z nich ze szczegółowym omówieniem znajciesz w tym artykule - https://jacekwojtowicz.pl/kredyty/dokumenty-do-kredytu-dla-firm/


Ilość dostawców i odbiorców,

Banki często pytają o to dla kogo firma wykonuje swoją działalność, jaki jest okres współpracy, jakie mamy terminy płatności. Banki preferują firmy współpracujące z wieloma podmiotami i podmiotami stabilnymi finansowo. Banki pytają również o to kto jest dostawcą firmy, jaki jest okres współpracy, jakie mamy terminy płatności.

Przykład 1. 

Firma handlowa ma 5 dostawców z terminem płatności 30 dni oraz 10 odbiorców z terminem płatności 60 dni. Struktura dostawców i odbiorców jest prawidłowa, a terminy płatności wskazują na duże zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i banki chętniej udzielą jej finansowania.

Przykład 2. 

Firma usługowa ma 10 dostawców z terminem płatności 60 dni oraz 2 odbiorców (znane marki) z terminem płatności 30 dni. Struktura dostawców jest prawidłowa, a struktura odbiorców z uwagi na znane marki również. Firma z uwagi na terminy płatności nie ma zapotrzebowania na kapitał obrotowy, dlatego we wniosku kredytowym byłaby konieczność mocnego uzasadnienia tego na co firma wyda wnioskowane środki.


Terminowość płacenia zobowiązań wobec dostawców, oraz terminowość spływu należności.

W wielu bankach do wniosku kredytowego dodawany jest załącznik dotyczący rozliczeń z kontrahentami (z dostawcami i odbiorcami) – zależy to od kwoty kredytu, rodzaju wnioskowanego produktu oraz formy prowadzonej księgowości. W załączniku tym reprezentant firmy oświadcza jakie są aktualne stany należności (Twoje pieniądze od Klientów) i zobowiązań (to co musisz zapłacić dostawcom i instytucjom) i czy występują należności i zobowiązania przeterminowane, a jeśli tak to o ile dni.

Dane te w przypadku pełnej księgowości możemy sprawdzić na podstawie raportu z systemu księgowego. W przypadku uproszczonej księgowości Właściciel może to zrobić na podstawie prowadzonej ewidencji. Banki źle patrzą na firmy, które nieterminowo płacą swoje zobowiązania, ale również problemem jest nieterminowy spływ należności. Z uwagi na to jak działa system wystawiania i przyjmowania faktur, proces odbioru prac, wydłużony okres spływu należności w wielu przypadkach jest wytłumaczalny.


To, czy jesteśmy widoczni.

Ważnym czynnikiem jest to, czy firma ma stronę internetową, profil na Facebooku, profil na Linkedin. Im bardziej firma jest widoczna i rozpoznawalna jest jej marka tym firma jest oceniana jako bardziej dostępna. Firma widoczna w Internecie jest lepiej oceniana w trakcie analizy. Nie dotyczy to każdej branży.

Branże, które mogą nie być widoczne to osoby samozatrudnione np. prawnicy, adwokaci pracujący w dużych korporacjach (ze względu na wewnętrzną politykę firmową). Branże, które powinny być widoczne to na pewno branże usługowe, handlowe, medyczne i inne, które dzięki widoczności w mediach mogą pozyskać większą ilość klientów i pochwalić się rekomendacjami i zrealizowanymi kontraktami.


Jakość zarządzania firmą.

Jakość zarządzania firmą jest weryfikowana na podstawie tego co firma przedstawia w opisanych punktach powyżej. Wpływ na ocenę jakości zarządzania firmą ma to jak reagujemy na zmiany koniunkturalne, jakie generujemy wyniki finansowe, jakich mamy kontrahentów.


Pomysł i model biznesowy.

Banki oceniają zarówno to czym się zajmujemy jak i to na co potrzebujemy wykorzystać środki z kredytu. Banki bardzo chętnie finansują zakup nieruchomości, która firma wynajmuje. Również łatwo jest dostać kredyt na zakup lub budowę nieruchomości, która ma być siedzibą firmy lub takiej, która pozwoli na rozwinięcie działalności. Banki niechętnie przyznają finansowanie na cele spekulacyjne.


Prawidłowo i kompletnie przygotowane dokumenty kredytowe.

Bardzo ważnym czynnikiem jest przygotowanie kompletnej dokumentacji finansowej i dotyczącej zabezpieczeń. Kolejny czynnik to formularze bankowe, które należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z tym co znajduje się w dokumentach finansowych naszej firmy i zgodnie z tym co znajdzie potwierdzenie na rachunku bankowym.

Co zrobić, aby odpowiednio przygotować sie do uzyskania finansowania? Zapraszam do KONTAKTU.


Z uwagi na to, że proces kredytowy jest dość trudny, warto mieć po swojej stronie odpowiednią osobę do kontaktu. Zebranie odpowiednich dokumentów oraz wyjaśnienie tego co się w nich znajduje bardzo pomaga w otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej.


Możesz jeszcze poczytać o...

>