KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt w rachunku bieżącym to jedno z pierwszych rozwiązań finansowych dla firm. Według mnie czego nie boję się tutaj napisać rozwiązanie, które powinna posiadać każda firma nawet osoba będąca na tzw. samozatrudnieniu. Dlaczego? Postaram się opisać w kolejnych artykułach.

Jakie kwoty można otrzymać? Jakie są główne parametry? Na co może być przeznaczony?



Główne parametry kredytu w rachunku bieżącym:


Kwota przyznanego kredytu.

W mBanku maksymalna kwota jaką może otrzymać firma to 500 tysięcy złotych. Kwota ta zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej, którą można sprawdzić tutaj ZBADAJ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ FIRMY.


Okres finansowania

W mBanku kredyt w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK udzielamy na 36 miesięcy. Jest to bardzo dogodny okres. Pozwala to na doskonałe rozplanowanie wydatków z kredytu i na zaplanowanie zwrotu ze środków finansowych zainwestowanych w środki obrotowe firmy.


Cel finansowania

Środki z kredytu w rachunku bieżącym można przeznaczyć na finansowanie działalności bieżącej. Co to może być?

- zakup towarów, materiałów i usług,

Zaciągnięcie finansowania może pomóc w uzyskaniu lepszej ceny lub w szybszym dostępie do usług, dzięki którym zwiększymy przychody i dochody firmy.

- poprawa płynności finansowej,

Firmy, które mają długie terminy płatności od odbiorców, często borykają się z brakiem gotówki na bieżące funkcjonowanie. Kredyt w rachunku bieżącym może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej.

- rozwój nowych form działalności,

Jeśli właściciel lub zarządzający firmą ma pomysł na nowy cel działalności to będzie potrzebować na ten cel środków obrotowych np. restauracja w celu otworzenia sprzedaży z dowozem do klienta.

- płatności wobec pracowników,

Jeśli odbiorcy spóźniają się z płatnościami firmy, aby nie mieć swoich zaległości wobec pracowników korzystają z finansowania obrotowego.

Finansowanie obrotowe nie powinno być przeznaczone na zakup środków trwałych – ja dodam tutaj dwa wyjątki:

- środki trwałe np. nieruchomości, czy samochody są również środkami obrotowymi, czyli firma nimi handluje.

- jeśli firma planuje zakup samochodu, którego to zakup zwróci się w ciągu okresu finansowania – to nie powstrzymywałbym się przed takim krokiem.


Wymagane obroty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Bardzo ważną kwestią jest poziom wymaganych obrotów. Należy zwrócić uwagę i negocjować z bankiem, aby poziom tych obrotów nie był wyższy niż realna do wykonania wartość. Podawane obroty są wymagane miesięcznie lub średniomiesięcznie za podany w umowie okres. Do obrotów tych zalicza się płatności z tytułu faktur od kontrahentów.


Jakie opłaty są związane z kredytem w rachunku bieżącym?


Prowizja przygotowawcza.

Pierwsza opłata związana z kredytem. Prowizja przygotowawcza to opłata pobierana przy uruchomieniu finansowania. Czasami banki pobierają również opłatę za rozpatrzenie wniosku (w mBanku tej opłaty przy kredycie w rachunku bieżącym nie ma). W takim wypadku przedsiębiorca musi potraktować obie te prowizje jako opłaty tzw. „startowe”.

Prowizja ta pobierana jest za pierwszy okres trwania umowy kredytowej. Czy opłata ta jest do negocjacji? Zdecydowanie tak. Opłata ta zależy od wielu czynników takich jak: ocena kredytobiorcy, decyzja indywidualna banku, sytuacja rynkowa, czasowe promocje.


Marża banku.

Marża banku to składowa oprocentowania. Zwykle na oprocentowanie składa się właśnie marża i stawka bazowa (WIBOR3M lub inne). Marża banku to stała stawka, którą płacimy za środki wykorzystane z podstawionego do dyspozycji kredytu. Mówiąc o marży mamy na myśli stawkę, która wpływa na oprocentowanie roczne udzielonego finansowania. Jest to kolejny parametr, który należy z bankiem negocjować. Według mnie najważniejszy parametr, ponieważ zostaje w umowie kredytowej nawet po przedłużeniu finansowania.


Prowizja od niewykorzystanych środków.

Opłata ta inaczej nazywana prowizją za gotowość. Jest to opłata, którą zapłacimy za środki podstawione przez bank, z których nie korzystamy. Warto negocjować te opłatę do 0% (słownie zero). W takim wypadku kredyt w rachunku bieżącym pełni rolę ubezpieczenia prowadzonej działalności, którego jedynymi kosztami do czasu skorzystania z podstawionych środków są: prowizja przygotowawcza i opłaty za gwarancje. Z uwagi na to, że brak prowizji od niewykorzystanych środków powoduje, że kredyt w rachunku bieżącym ma charakter ubezpieczenia, namawiam każdego przedsiębiorcę do zastanowienia się, czy nie warto z tego produktu skorzystać.


Opłaty za gwarancje/ poręczenia.

Kolejna opłata pobierana przy uruchomieniu, ale również podczas trwania umowy. Są to opłaty i prowizje za gwarancje np. BGK de minimis oraz poręczenia funduszy (niektóre banki stosują takie rozwiązania – jako dodatkowe zabezpieczenia). Gwarancja BGK de minimis w roku 2020 jest bezpłatna, natomiast w kolejnych latach będzie płatna zgodnie z umowami banków z BGK. Opłaty te nie są do negocjacji z bankiem. Gwarancje BGK czasami powodują to, że firma może otrzymać wyższą kwotę finansowania lub bank dzięki tym gwarancjom wydłuża okres finansowania.

Przykład 1.

Kredyt w rachunku bieżącym standardowo jest udzielany na 12 miesięcy, gwarancja BGK de minimis powoduje, że kredyt ten jest udzielany na 36 miesięcy.

Przykład 2. 

Kredyt obrotowy (ratalny) standardowo jest udzielany na 36 miesięcy, gwarancja BGK de minimis powoduje, że kredyt ten jest udzielany na 48 miesięcy.

Jak otrzymać kredyt z gwarancjami BGK? Zapraszam do KONTAKTU.


Kredyt w rachunku bieżącym. Opłaty administracyjne.

Czasami banki stosują tzw. opłatę administracyjną, która można negocjować. W mBanku nie mamy takiej opłaty.


Opłaty za wcześniejszą spłatę.

Jest to opłata za zamknięcie umowy przed czasem jej zakończenia. Banki stosują te opłatę, aby zmobilizować klienta do jak najdłuższego pozostania z bankiem. Opłata ta jest bardzo trudna do negocjacji.


Opłata za odnowienie

Jest to prowizja płatna po zakończeniu okresu, na który umowa została zawarta. W mBanku prowizja ta wynosi 3% i to co jest dużym atutem odnowienia finansowania na moment pisania artykułu są automatyczne, co oznacza, że bank nie wymaga dokumentów finansowych. Opłatę te można negocjować po jej pobraniu.


Ubezpieczenia.

Przy kredycie w rachunku bieżącym banki dają możliwość dodatkowego ubezpieczenia właściciela/ udziałowca/ firmy. Ubezpieczenia te nie są obowiązkowe, ale bardzo często wpływają na opłaty około kredytowe takie jak: marża, czy prowizja przygotowawcza. Dodatkowe ubezpieczenie może spowodować, że opłaty tez będą niższe. W umowie takiego kredytu na pewno będzie zapis, że w przypadku wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia bank podniesie obowiązująca marżę o określony poziom.



Możesz jeszcze poczytać o...

>