KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny - czyli jak pozyskać gotówkę na sfinansowanie środków trwałych i inne aktywa.

Kredyt inwestycyjny to produkt, który pozwala na realizację długoterminowych celów biznesowych. Jest to bardzo ważny produkt dla firm i ich właścicieli, którzy chcą powiększać swój majątek i aktywa.Rodzaj finansowania.

Kredyt inwestycyjny to zobowiązanie ratalne, które jest udzielane na maksymalnie 10 milionów złotych netto. Maksymalny okres finansowania to 20 lat. Okres finansowania ograniczony jest wiekiem najmłodszego właściciela firmy. Data spłaty nie może być po 70tych urodzinach.

Przykład 1.

Jeśli właściciel firmy ma w tym roku 55 urodziny to finansowanie zostanie przyznane na 15 lat.

Przykład 2.

Jeśli w spółce jest dwóch właścicieli i jeden ma 60 lat, a drugi 45 lat to finansowanie zostanie przyznane na 20 lat.


Cel finansowania:

Zakup, budowa lub rozbudowa obiektów

Kredytem inwestycyjnym możemy sfinansować zakup nieruchomości komercyjnych (lokale użytkowe, biura), ale również nieruchomości mieszkalne (mieszkania, domy, działki), jeśli zamierzamy je przeznaczyć na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli aktualnie wynajmujemy biuro i chcemy zrezygnować z najmu kupując własny lokal, to bank odejmie od kosztów prowadzonej działalności ponoszony koszt najmu. Kredytem tym możemy również sfinansować budowę lub rozbudowę nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Przykład 1. Zakup lokalu mieszkalnego na biuro.

Kancelaria notarialna wynajmuje lokal mieszkalny o wartości ok 800 tysięcy złotych za kwotę 5 tysięcy złotych miesięcznie. Po zakupie miesięczna rata kredytu będzie wynosiła w zależności od wkładu własnego od 3,5 do 4,5 tysiąca złotych.

Przykład 2. Budowa nieruchomości komercyjnej.

Firma wynajmuje biuro i powierzchnię magazynową. Właściciel znalazł działkę i postanowił wybudować biuro z częścią magazynową, która będzie również wynajmowana i spowoduje dodatkowy dochód.


Modernizacja, adaptacja, remont nieruchomości komercyjnej

Kredyt ten możemy przeznaczyć również na remont posiadanej nieruchomości. Remont lub modernizacja mogą spowodować oszczędności dla naszej działalności. Finansowanie może być również przeznaczone na adaptację nieruchomości dla potrzeb określonych form prowadzonej działalności.


Zakup lokalu przeznaczonego na wynajem lub odsprzedaż

Finansowanie to może być przeznaczone na zakup nieruchomości na wynajem np. lokale w systemach Condo lub zakup lokalu/ budynku, który ma być wynajmowany przez inna firmę np. sieci handlowe, czy sieci medyczne. Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć również na zakup lokalu w celu jego szybkiej odsprzedaży.


Przykład 1. Zakup lokalu w systemie CONDO.

Właściciel firmy posiada nadwyżki finansowe i chciałby nabyć lokal na wynajem w atrakcyjnej lokalizacji turystycznej. Zamiast wydawać swoje własne środki warto zastanowić się nad kredytem inwestycyjnym, który pomoże sfinansować inwestycję.

Przykład 2. Zakup lokalu użytkowego na wynajem.

Doskonałą formą inwestycji jest zakup lokalu użytkowego, który zostanie wynajęty sieci handlowej lub medycznej. Zakup taki może spowodować rozszerzenie profilu prowadzonej działalności o najem. Pozwoli to właścicielowi firmy na kontrolowana inwestycję, która będzie doskonałą forma oszczędności kapitału na przyszłość.


Refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie ostatnich 12 m-cy.

Kredyt inwestycyjny może zwrócić nam/ naszej firmie środki, które zainwestowaliśmy w realizacje celów wymienionych powyżej. Np. jeśli kupiliśmy lokal użytkowy za gotówkę, ponieważ była okazyjna cena i krótki czas realizacji zakupu. Refinansowanie poniesionych kosztów pozwala wtedy odzyskać zainwestowane środki, które można przeznaczyć na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Refinansowanie kredytów inwestycyjnych.

Produktem tym można refinansować posiadane kredyty inwestycyjne. Ważne, aby inwestycja finansowana pierwotnym kredytem była zakończona i można było zweryfikować jej efekt. Zapraszam do przeczytania artykułu kiedy warto REFINANSOWAĆ KREDYT FIRMY.


Co może stanowić zabezpieczenie.

Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego mogą być nieruchomości mieszkalne (przeznaczone na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) oraz nieruchomości komercyjne (lokale, budynki, działki). Zabezpieczeniem mogą być również budynki w budowie po warunkiem, że udzielane finansowanie zakończy inwestycję.

Bank może poprosić również o dodatkowe zabezpieczenie np. prywatne mieszkanie, czy dom właściciela firmy. Dzieje się tak w wypadku, gdy finansowana nieruchomość główna nie spełnia wszystkich wymogów banku lub w momencie, gdy jej szacowana wartość jest niższa niż oczekiwana przez wnioskodawcę.


Finansowanie inwestycyjne. Główne opłaty.

Do głównych opłat należą:

- prowizja za przyznanie – jest to opłata, którą można i trzeba negocjować,

- prowizja za rozpatrzenie wniosku – w niektórych bankach jest wymagana obligatoryjnie przed rozpatrzeniem wniosku, niektóre banki odstępują od tej opłaty.

- marża banku – od marży zależy oprocentowanie, a więc koszt, który nasza firma będzie ponosiła przez cały okres finansowania.

- opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczeń: wpis do księgi wieczystej, ubezpieczenie nieruchomości.


Co z finansowaniem VAT?

Oprócz kredytu inwestycyjnego możemy udzielić kredytu na VAT do czasu odzyskania podatku z Urzędu Skarbowego. Co ważne na kredyt ten Twoja Firma nie potrzebuje zdolności kredytowej i wkładu własnego – musi to być jednak część transakcji.


Jak przebrnąć przez procedury bankowe przy ubieganiu się o kredyt inwestycyjny? Zapraszam do KONTAKTU.


Możesz jeszcze poczytać o...

>